M0SQC to grupa niezrzeszonych krótkofalowców w hrabstwie Warwickshire – głównie w Coventry .

Naszym celem jest:
– integracja osób zainteresowanych amatorską służbą radiową
– udział w zawodach pod znakiem M0SQC
– rozwój oraz promocja amatorskiej służby radiowej
– propagowanie różnych form współzawodnictwa oraz nowych technik łączności radiowej.

Większość z nas mieszka w okręgu  West Midlands , zapraszamy do naszego kręgu Polaków – Radioamatorów z UK.


M0SQC is a group of non-affiliated Amateur Radio Enthusiasts in the Warwickshire – mainly in Coventry.

Our aims are:

– integration of people interested in the amateur radio service
– participation in the M0SQC competition
– development and promotion of the amateur radio service
– promoting various forms of competition and new radio communication techniques.

Most of us live in the West Midlands district, we invite you to our circle of Poles – Radio Amateurs from the UK.


Napisz do Nas / Write to us : M0SQC(at)yahoo.com